Nina Ilič je koordinatorka Programa animacij, predavanj in api-delavnic na Medovitem učnem vrtu na Grbi na Vrtičkarskem območju Grba v Ljubljani. Poleg Medovitega učnega vrta na Grbi, ki je pomembna strateška točka ljubljanske Čebelje poti, za Mestno občino Ljubljana razvija in koordinira pedagoške programe na ljubljanski Čebelji poti (strokovna vodja programa Api vrtec in naravoslovno-kulturni dan Potepanja s čebelo po Ljubljani).

Mestna občina Ljubljana sodeluje z Nino v mednarodnem projektu BeePathNet, kjer nudi strokovno podporo pri prenosu dobre prakse omenjenih pedagoških programov v posamezna mesta znotraj EU (Portugalska, Italija, Poljska, Grčija, Madžarska). V tekočem šolskem letu v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana poučuje strokovne delavce desetih ljubljanskih vrtcev, kako vključiti in izvajati program Api vrtec v svoje delo z otroci.

V sklopu pedagoških api programov, ki jih profesionalno razvija, je v sodelovanju z zastopnico Centra občebelarskih dejavnosti MedaPolnaSkleda Simono Gostinčar, pripravila gradivo Pravila lepega vedenja v bližini čebel in čebelnjaka in je tudi strokovna vodja programa Terra Apis. 

Eneja in Nina.jpg

Nina Ilič je mednarodna predavateljica na pedagoškem in apiterapevtskem področju. S svojimi strokovnimi predstavitvami je obogatila preko 20 strokovnih in znanstvenih seminarjev, konferenc, kongesov in kulturnih dogodkov na tujih in domačih tleh, v sodelovanju z MIZŠ in MOL je doslej organizirala in izvedla tri 16-urne seminarje za pedagoške delavce, s svojim prispevkom ključno prispevala k oblikovanju Strategije razvoja Čebelje poti v MOL,  ter objavila 8 strokovnih člankov v nacionalnih in tujih zbornikih in revijah. 

Po izobrazbi je vzgojiteljica predšolskih otrok in živilski tehnik, sicer pa tudi apiterapevtka z uspešno opravljenim tečajem, čebelarka, članica čebelarskega društva Barje, članica Sekcije apiterapevtov Slovenije, članica Sekcije za apiterapijo dr. Filipa Terča in članica Čebelarske zveze Slovenije. 

Profesionalna pot jo je vodila v različna konstruktivna sodelovanja: sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, Slovensko čebelarsko akademijo, Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije, Čebelarsko zvezo Slovenije, agronomom podjetja Zeleni svet, Botaničnim  vrtom Univerze v Ljubljani, ljubljanskimi vrtci in šolami, Zvezo čebelarskih društev Maribor, predstavniki projektnih partnerjev BeePathNet iz Poljske, Italije, Grčije, Madžarske in Portugalske, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter drugimi.

2 leti je uspešno vodila zasebni vrtec, pri čemer se je vključevala v delo kot vzgojiteljica, pomočnica pedagoške vodje in kot direktorica vrtca.   

Dobrih 10 let vodi oglede v Tehniškem muzeju Slovenije za vse starostne skupine obiskovalcev po vseh oddelkih muzeja, pri čemer izpostavlja uporabnost pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju udeležencev ter vzgojno-izobraževalne potrebe skupin otrok v skladu s pedagoškimi načeli in učnimi standardi glede na razred, ki ga obiskujejo.

V prostem času je mama, čebelarka, apiterapevtka, pisateljica, vrtnarka ter ljubiteljica živali in življenja. Dragocene proste ure najraje preživlja z družino in prijatelji v gozdu, na vrtu, na travniku ali ob morju.

V sklopu strokovnega programa Terra Apis v aktivno sodelovanje vključuje tudi hčerko Enejo Ilič, kar ju medsebojno še dodatno povezuje in izpolnjuje.