Medoviti učni vrt na Grbi

Enejin medoviti učni vrt na Grbi, ki od leta 2016 deluje v okviru Javnega sadovnjaka, je namenjen prebivalcem, mimoidočim, prostovoljcem, skupinam predšolskih otrok, družinam ter različnim vzgojno-izobraževalnim organizacijam.

 

Kot strateška točka na ljubljanski Čebelji poti ima pomembno nalogo spodbujanja biotske raznovrstnosti, ki je osnova za dober pridelek oz. večjo rodnost rastlin.

 

Medovite rastline so odličen način povezovanja narave, čebel in človeške prehrane. V bližini vrta sta Čebelnik in ptičja krmilnica, ki sta vedno zanimivi točki za obisk najmlajših, pa tudi drugih, ki z velikim navdušenjem redno prihajajo na ogled in po nova znanja – hkrati pa s svojim osnovnim namenom prispevata k zgodbi spodbujanja biotske pestrosti in sobivanja z naravo.

 

Na Enejinem medovitem učnem vrtu na Grbi vsako leto pripravimo program predavanj, API delavnic in animacij. S predavanji za vrtičkarje Mestna občina Ljubljana opolnomoča svoje meščane na poti do samooskrbe. Na API delavnicah pa lahko podrobneje spoznamo učinke medu (pa tudi propolisa, cvetnega prahu in matičnega mlečka) na zdravje, njegovo uporabnost na splošno in v zdravi prehrani. 

Mestna občina Ljubljana s programom Zavoda Eneja na Čebelji poti nudi konstruktiven odgovor na vse večjo ogroženost biotske pestrosti. 

 

In še za konec:

Ko izbiramo medovite rastline za naš vrt, upoštevajmo kar največ senzorike, to pomeni, da vključujmo naše čute. Rastline slišimo, ko se premikajo, pogosto so močnih barv in nas mamijo z okusi. Cvetje živih barv prinaša na vrt svetlobo, sončno barvo, njihovi življenjski cikli pa na vrt prinašajo s semeni ptice, s cvetovi razilčne opraševalce, pod široko razvejanimi listi nam delajo družbo kuščarji in kobilice. Tako smo obdani s prijetnim žgoletnjem, brenčanjem in neslišimi koraki drobcenih nog. 

Za čebele in druge opraševalce so koristne tudi rastline, ki jih gojimo v okrasne namene. Z avtohtonimi okrasnimi rastlinami je mogoče urediti čebelam prijazen vrt, kjer bodo imele vedno nekaj paše, obenem pa nam bo v okras in ponos.

Naša težnja je vedno zelen, kar se da cvetoč vrt. V vseh letnih časih se najde rastlina, ki je koristna tako za tla, opraševalce in vrtičkarja.

 

Za medoviti vrt je pomembno še, da vrtnarimo sonaravno, na ekološki način. Ko pripravljamo vrt na zimo, pa ne porežemo in ne odstranimo vseh rastlin. Naj pokrijejo zemljo in nudijo zavetje in možnost gnezdišča do pomladi bitjem, ki nam omogočajo bogat pridelek.  

EnejinMedovitiUčniVrtNaGrbi.jpg

V sproščenem utripu spokojnega dne se za hip prepustimo opazovanju lahkotnega preletavanja metuljev, čebel in drugih opraševalcev in dopustimo, da njihovo spreletavanje boža naša ušesa. Tako naš vrt postane tudi terapevtska točka, prijeten prostor za druženje in praznik za ljubljansko Čebeljo pot.

Oskrbo Enejinega medovitega učnega vrta na Grbi ter Program predavanj, API delavnic in animacij  financira Mestna občina Ljubljana.