top of page

Podrobnosti o zbiranju osebnih podatkov

 

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki se nanašajo na katero koli informacijo v zvezi z določenim posameznikom (respondentom), na osnovi katere lahko posameznika neposredno ali posredno določimo: npr. ime, telefon, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikatorji, kot so elektronski naslov, prijavni podatki za spletne strani in gesla.

 

UPORABA IN HRAMBA PODATKOV

Zavod Eneja je v kontekstu GDPR skladnosti nadzornik (angl. controller). To pomeni, da nadzornik odloča o tem, kako bodo obdelani vaši podatki in za kakšen namen. Zavod Eneja bo pridobljene podatke uporabljal samo za namen, za katerega jih je prejel in jih ne bo posredoval nobenim tretjim osebam. Podatkov tudi ne bo povezoval z drugimi podatki, s katerimi razpolaga. Zavod Eneja bo pridobljene podatke hranil v svoji podatkovni bazi. Podatki se bodo shranjevali toliko časa, kot bo to potrebno za uresničitev namena, tj. 10 let, ali do vašega morebitnega preklica oziroma izbrisa.

 

ZAŠČITA PODATKOV

Zavod Eneja bo pridobljene podatke ščitil pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo, zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo, razkritjem ali uničenjem. Dostop do podatkov ima le Zavod Eneja in tisti, ki bodo podatke obdelovali zaradi izvajanja namena.

bottom of page