V Mestni občini Ljubljana smo prvi uvedli program API vrtec v ljubljanske vrtce

Posebne odlike  API vrtca

  • Starši z veseljem in odprtih rok sprejemajo program.

  • Otroke vse vsebine programa, s katerimi so se uspeli srečati, zelo zanimajo, v aktivnostih uživajo in radi sodelujejo. O novih znanjih z navdušenjem pripovedujejo staršem in tako pomagajo širiti ozaveščanje glede vrednot programa.

  • API vrtec nudi priložnosti za osebnostni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev (pridobivanje dodatnih znanj, sodelovanje, nova znanja) in s tem vnaša svežino na delovno mesto in v življenje strokovnih delavk.

  • API vrtec nudi priložnosti za povezovanje med vrtci in večjo povezanost znotraj vrtca (vzgojitelj – organizator prehrane, vzgojitelj – svetovalna služba).

  • Uspešno pokrivanje vseh področij pedagoškega dela.

  • Pravila lepega vedenja v bližini čebel.

Preberite tudi:

API delavnica.jpg
Spoznavamo čebelarjeva opravila.jpg